kontrast

zmień rozmiar:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –
to specjalistyczne i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością. Jest to również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

W Wałbrzychu wczesne wspomaganie jest realizowane w wybranych placówkach.