kontrast

zmień rozmiar:

Pomoc materialna dla uczniów

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI

Zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
  • Uchwałą Nr XXV/224/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 r.
  • Uchwałą Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 r.

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna.

Świadczeniami pomocy materialnej są:

  1. Stypendium szkolne.
  2. Zasiłek szkolny.

Dokładne informacje dotyczące stypendiów znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu - zobacz więcej