kontrast

zmień rozmiar:

Prymus

PRYMUS 2017

L.p. Nazwa placówki „PRYMUS” 2017
SZKOŁY PODSTAWOWE
1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 KRZYSZTOF SROKA
2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 JULIA URBANOWICZ
3 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 LAURA DRANOWSKA
4 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 DOMINIKA DOBRZYŃSKA
5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 MAŁGORZATA KRÓL
6 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17
– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
ARKADIUSZ MARZEWSKI
7 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 JAN WIERNICKI
8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 – Gminny Zespół Szkół Nr 2 KATARZYNA BIELAK
9 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 KACPER GAWRON
10 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi JAKUB ODLEWANY
11 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 KRZYSZTOF ŻAŁOBKA
12 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30
– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
WIKTORIA DĘBICKA
13 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 LUIZA JORDANOW
14 Publiczna Szkoła podstawowa Nr 9
– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
DOMINIKA GRODZICKA
GIMNAZJA
15 Publiczne Gimnazjum Nr 1 DOMINIKA SKLORZ
16 Publiczne Gimnazjum Nr 2 - Gminny Zespół Szkół Nr 2 KAMILIA SZRAMEL
17 Publiczne Gimnazjum Nr 4 – Zespół Szkół Nr 3 ARTUR KASPRZYK
18 Publiczne Gimnazjum Nr 6 AGATA DARAŻ
19 Publiczne Gimnazjum Nr 7 JULIA ŚWIGOST
20 Publiczne Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi SZYMON MIELCZAREK
21 Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 WIKTORIA JANCZURA
22 Publiczne Gimnazjum Nr 12 - Zespół Szkół Nr 1 OLGA PYKA
23 Publiczne Gimnazjum Nr 13 - Zespół Szkół Nr 2 WIKTORIA CHORT
24 Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 - Zespół Szkół nr 4 DOMINIK PŁUŻKA
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
25 Zespół Szkół Nr 1
– I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
KINGA SZTONYK
26 Zespół Szkół Nr 2 - II Liceum Ogólnokształcące MATEUSZ KICZAK
27 Zespół Szkół Nr 3 - III Liceum Ogólnokształcące NATALIA KOŻUCH
28 Zespół Szkół Nr 4 – Liceum Sportowe JAKUB SZCZĘSNY
29 Zespół Szkół Nr 4 – IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi KAMIL PŁUSA
30 Zespół Szkół Nr 5 – Technikum Nr 2 PAWEŁ TROSZCZYŃSKI
31 Zespół Szkół Nr 7 – Technikum Nr 4 PAWEŁ BARECKI
32 Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" – Technikum Nr 5 JOANNA KARBOWNICZEK

 

PRYMUS 2016

L.p. Nazwa placówki „PRYMUS” 2016
SZKOŁY PODSTAWOWE
1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 WIKTORIA LORENC
2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 IZABELA OLEJNIK
3 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 BRYAN ZĄBCZYŃSKI
4 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 ROKSANA MELLER
5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 AGNIESZKA SZTONYK
6 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 PIOTR BANACH
7 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 WOJCIECH KRÓLIKOWSKI
8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 – Gminny Zespół Szkół Nr 2 VANESA KRAWCZYK
9 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 JULIA KUBKA
10 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi OLIWIA BUDKA
11 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 TYMOTEUSZ BIŃCZYK
12 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 DOMINIKA BOCHEŃSKA
13 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 KORNEL KOWALSKI
14 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 DOMINIKA GRODZICKA
GIMNAZJA
15 Publiczne Gimnazjum Nr 1 EWELINA KULIK
16 Publiczne Gimnazjum Nr 2 - Gminny Zespół Szkół Nr 2 WERONIKA JAZY
17 Publiczne Gimnazjum Nr 4 – Zespół Szkół Nr 3 ARTUR KASPRZYK
18 Publiczne Gimnazjum Nr 6 JAKUB KĘCIK
19 Publiczne Gimnazjum Nr 7 AGATA CHOMICKA
20 Publiczne Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ALICJA SMOLICKA
21 Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 KAMILA ODEBRALSKA
22 Publiczne Gimnazjum Nr 12 - Zespół Szkół Nr 1 BARBARA MIZIOŁEK
23 Publiczne Gimnazjum Nr 13 - Zespół Szkół Nr 2 OLIWIA ANDRASZ
24 Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 - Zespół Szkół nr 4 MATEUSZ ZDUN
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
25 Zespół Szkół Nr 1
– I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
KINGA SZTONYK
26 Zespół Szkół Nr 2 - II Liceum Ogólnokształcące AGNIESZKA ZIĘBA
27 Zespół Szkół Nr 3 - III Liceum Ogólnokształcące ALEKSANDRA WAWRZYNIAK
28 Zespół Szkół Nr 4 – Liceum Sportowe EDYTA BOTOR
29 Zespół Szkół Nr 4 – IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi KAMIL PŁUSA
30 Zespół Szkół Nr 5 – Technikum Nr 2 PATRYK URBAŃCZYK
31 Zespół Szkół Nr 7 – Technikum Nr 4 MACIEJ RUNO
32 Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" – Technikum Nr 5 JOANNA KARBOWNICZEK

 

PRYMUS 2015

L.p. Nazwa placówki „PRYMUS” 2015
SZKOŁY PODSTAWOWE
1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 KAROLINA KUBIK
2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 JOANNA SULANOWSKA
3 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 JAKUB ŚWIĘCH
4 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 ŁUKASZ SMUŻNY
5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 CEZARY RZYMAN
6 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 JULIA GODZISZ
7 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 – Gminny Zespół Szkół Nr 2 WIKTORIA JĘDRASZCZYK
8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 KACPER ROGALSKI
9 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi WERONIKA MIELCZAREK
10 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 WIKTORIA NOWAKOWSKA
11 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 NATALIA STĘPIEŃ
12 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 MAJA GAJEWSKA
13 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 DOMINIKA GRODZICKA
14 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 NADIA SZAFRAN
GIMNAZJA
15 Publiczne Gimnazjum Nr 1 PAULINA RATAJCZYK
16 Publiczne Gimnazjum Nr 2 - Gminny Zespół Szkół Nr 2 WOJCIECH FRYSZER
17 Publiczne Gimnazjum Nr 4 DOMINIKA KULWICKA
18 Publiczne Gimnazjum Nr 6 KRYSTIAN SAWICKI
19 Publiczne Gimnazjum Nr 7 PAULINA ŚWIGOST
20 Publiczne Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ZUZANNA GRELEWICZ
21 Publiczne Gimnazjum Nr 12 - Zespół Szkół Nr 1 KINGA SZTONYK
22 Publiczne Gimnazjum Nr 13 - Zespół Szkół Nr 2 MATEUSZ KICZAK
23 Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 - Zespół Szkół nr 4 ADAM GORGÓL
24 Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 KRYSTIAN SKORUPSKI
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
25 Zespół Szkół Nr 1
– I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
TOMASZ SERZYSKO
26 Zespół Szkół Nr 2 - II Liceum Ogólnokształcące HANNA MAZUR
27 III Liceum Ogólnokształcące SYLWESTER GDELA
28 Zespół Szkół Nr 4 – IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi WERONIKA GRZELAK
29 Zespół Szkół Nr 5 – Technikum Nr 2 PAWEŁ TROSZCZYŃSKI
30 Zespół Szkół Nr 7 – Technikum Nr 4 MARTYNA CIERPIAŁ
31 Zespół Szkół nr 7 – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 MATEUSZ SOBIESIERSKI
32 Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" – Technikum Nr 5 JUSTYNA KARBOWNICZEK
33 Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych - Technikum Nr 7 JOANNA STANISZ
34 Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 MIRELLA MACIEJEWSKA
35 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna ZACHARIASZ WOROSZ

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRYMUS 2014

L.p. Nazwa placówki „PRYMUS” 2014

       

SZKOŁY PODSTAWOWE

1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  JULIA BOROWIEC
2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 MAJA KRZYŻAŃSKA
3 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6  KATARZYNA NIEMIEC
4 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15  OLGA PYKA
5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17  DAMIAN BYLICKI
6 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21  ANTONINA ROZPENDOWSKA
7 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 – Gminny Zespół Szkół Nr 2 KAMILA SZRAMEL
8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23  ALEKSANDRA ĆWIGOŃ
9 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  ANNA KIEROŃ
10 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 ANNA WYSZOWSKA
11 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30  MAJA ŁATYSZONEK
12 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37  JULIA KOWALIK
13 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 VANESA KRAWCZYK
14 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 KAROLINA SZULC

                                                                    

GIMNAZJA

15 Publiczne Gimnazjum Nr 1  ALEKSANDRA WAWRZYNIAK
16 Publiczne Gimnazjum Nr 2 - Gminny Zespół Szkół Nr 2 NATALIA WOJTAS
17 Publiczne Gimnazjum Nr 3  URSZULA DERECZENIK
18 Publiczne Gimnazjum Nr 4  KAMILA WOLAŃSKA
19 Publiczne Gimnazjum Nr 6  EMILIA KUDRYK
20 Publiczne Gimnazjum Nr 7  MATEUSZ KUNICZUK
21 Publiczne Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi - Zespół Szkół z Oddziałami  Integracyjnymi DANIEL KOSZYK
22 Publiczne Gimnazjum Nr 12 - Zespół Szkół Nr 1 KINGA SZTONYK
23 Publiczne Gimnazjum Nr 13 - Zespół Szkół Nr 2 HANNA MAZUR
24 Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 - Zespół Szkół nr 4 BARTOSZ KOSIOR
25 Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 ZACHARIASZ WOROSZ

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

26 Zespół Szkół Nr 1
– I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
LAURA HALWEG
27 Zespół Szkół Nr 2  - II Liceum Ogólnokształcące WERONIKA NITKA
28 III Liceum Ogólnokształcące  SYLWESTER GDELA
29 Zespół Szkół Nr 4 – Liceum Sportowe OLIWIA SŁOWIK
30 Zespół Szkół Nr 4 – IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi WERONIKA GRZELAK
31 Zespół Szkół Nr 5 – Technikum Nr 2 ALEKSANDRA TURYK
32 Zespół Szkół nr 7 – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 ŁUKASZ DZIKOWSKI
33 Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" – Technikum Nr 5 RADOSŁAW KRAWCZYK

 

Zarządzenie

Regulamin

Wniosek