kontrast

zmień rozmiar:

Prymus

PRYMUS 2017

L.p. Nazwa placówki „PRYMUS” 2017
SZKOŁY PODSTAWOWE
1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 KRZYSZTOF SROKA
2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 JULIA URBANOWICZ
3 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 LAURA DRANOWSKA
4 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 DOMINIKA DOBRZYŃSKA
5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 MAŁGORZATA KRÓL
6 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17
– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
ARKADIUSZ MARZEWSKI
7 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 JAN WIERNICKI
8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 – Gminny Zespół Szkół Nr 2 KATARZYNA BIELAK
9 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 KACPER GAWRON
10 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi JAKUB ODLEWANY
11 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 KRZYSZTOF ŻAŁOBKA
12 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30
– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
WIKTORIA DĘBICKA
13 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 LUIZA JORDANOW
14 Publiczna Szkoła podstawowa Nr 9
– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
DOMINIKA GRODZICKA
GIMNAZJA
15 Publiczne Gimnazjum Nr 1 DOMINIKA SKLORZ
16 Publiczne Gimnazjum Nr 2 - Gminny Zespół Szkół Nr 2 KAMILIA SZRAMEL
17 Publiczne Gimnazjum Nr 4 – Zespół Szkół Nr 3 ARTUR KASPRZYK
18 Publiczne Gimnazjum Nr 6 AGATA DARAŻ
19 Publiczne Gimnazjum Nr 7 JULIA ŚWIGOST
20 Publiczne Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi SZYMON MIELCZAREK
21 Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 WIKTORIA JANCZURA
22 Publiczne Gimnazjum Nr 12 - Zespół Szkół Nr 1 OLGA PYKA
23 Publiczne Gimnazjum Nr 13 - Zespół Szkół Nr 2 WIKTORIA CHORT
24 Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 - Zespół Szkół nr 4 DOMINIK PŁUŻKA
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
25 Zespół Szkół Nr 1
– I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
KINGA SZTONYK
26 Zespół Szkół Nr 2 - II Liceum Ogólnokształcące MATEUSZ KICZAK
27 Zespół Szkół Nr 3 - III Liceum Ogólnokształcące NATALIA KOŻUCH
28 Zespół Szkół Nr 4 – Liceum Sportowe JAKUB SZCZĘSNY
29 Zespół Szkół Nr 4 – IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi KAMIL PŁUSA
30 Zespół Szkół Nr 5 – Technikum Nr 2 PAWEŁ TROSZCZYŃSKI
31 Zespół Szkół Nr 7 – Technikum Nr 4 PAWEŁ BARECKI
32 Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" – Technikum Nr 5 JOANNA KARBOWNICZEK

 

Zarządzenie

Regulamin

Wniosek