kontrast

zmień rozmiar:

Placówki oświatowe publiczne

Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym dla następujących typów placówek oświatowych:

- przedszkola,

- szkoły podstawowe,

- oddziały gimnazjalne,

- szkoły ponadpodstawowe,

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu.

Informacje nt. ww. placówek znajdziecie Państwo w zakładkach, umieszczonych powyżej.