kontrast

zmień rozmiar:

Placówki oświatowe niepubliczne

Procedura wpisu do ewidencji placówek niepublicznych oraz zmiany we wpisie:

PROCEDURA WPISU - plik PDF

KARTA ZGŁOSZENIA - plik PDF lub plik DOC

DANE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI KADRY - plik PDF lub plik DOC

INFORMACJA O WARUNKACH LOKALOWYCH - plik PDF lub plik DOC

ZOBOWIĄZANIE DO PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW - plik PDF lub plik DOC

ZGŁOSZENIE ZMIANY WPISU - plik PDF lub plik DOC