kontrast

zmień rozmiar:

Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha

Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha to grupa młodych osób, wybranych spośród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Wałbrzych.
 
Zgodnie ze Statutem, Rada jest ona organem samorządowym młodzieży Miasta Wałbrzycha, którego kadencja liczy dwa lata, a podstawą prawną działania jest uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha.
 
Cele Rady:
- rozwijanie i upowszechnianie wśród młodzieży idei samorządności,
- działanie na rzecz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, w tym z organizacjami samorządowymi innych miast i państw,
- umożliwianie aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym miasta,
- zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących problemów młodzieży,
- wspieranie inicjatyw i umożliwienie aktywnego udziału młodzieży w życiu miasta,
- proponowanie działań przyczyniających do rozwoju Miasta Wałbrzycha,
- wskazywanie organom samorządowym i władzą Miasta Wałbrzycha istotnych zagrożeń dotyczących młodzieży i proponowanie rozwiązań tych problemów.
 
Uchwała o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha:
http://www.um.walbrzych.pl/archbip/index7ab7.html?uchwaly=1&typ=1&rok=2004&mc=6&eid=3212
 
Zmiana Uchwały o powołaniu Młodzieżowj Rady Miasta Wałbrzycha:
http://edukacja.um.walbrzych.pl/sites/default/files/uchwala_xl_363_2009.pdf
 
Zmiana Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha:
http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=16137&idmp=471&r=o
 
W dniu 17 lutego 2016 r. w 10 wałbrzyskich szkołach odbyły się wybory na młodzieżowych radnych, w wynku których mandaty uzyskali:
- Weronika Bania (Publiczne Gimnazjum Nr 6),
- Paulina Mazgaj (Zespół Szkół Nr 5),
- Joanna Brzezińska (Zespół Szkół Nr 3),
- Paulina Długosz (Zespół Szkół Politechnicznych ENERGETYK),
- Szymon Mielczarek (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi),
- Agata Chomicka (Publiczne Gimnazjum Nr 7),
- Mateusz Rodzik (Publiczne Gimnazjum Nr 1),
- Maksymilian Adamski (Zespół Szkół Nr 4),
- Alan Gromadzki (Gminny Zespół Szkół Nr 2),
- Adam Mikoś (Zespół Szkół Nr 2).
 
W dniu 17 marca 2016 r. odbyło się zaprzysiężenie nowych młodzieżowych radnych.
 
 
W dniu 31 marca 2016 r. wybrano prezydium Młodziezowej rady Miasta Wałbrzycha, w składzie:
1. Joanna Brzezińska (Zespół Szkół nr 3): Przewodnicząca
2. Maksymilian Adamski (Zespół Szkół Nr 4): Wiceprzewodniczący
3. Paulina Długosz (Zespół Szkół Politechnicznych ENERGETYK): Wiceprzewodnicząca
4. Agata Chomicka (Publiczne Gimnazjum Nr 7): Sekretarz
 
Wybór prezydium