kontrast

zmień rozmiar:

Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu

Lista klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu w Wałbrzychu w roku szkolnym 2014/2015

l.p.

 Szkoła

Numer klubu / rok założenia

Imię i nazwisko Opiekuna

1.        

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Andersa 162A, 58-304 Wałbrzych

24/2006

Magdalena Ostrowska

Lucyna Brożyna

2.        

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 

ul. Poznańska 8 , 58-303 Wałbrzych

9/2007

Hanna Kramarz

3.        

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
im. Aleksandra Kamińskiego
u. Gen. Andersa 50, 58-304 Wałbrzych

7/2008

Izabella Kukulka

4.        

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

ul. Hirszfelda 1, 58-309 Wałbrzych 

5/2007

Marta Urych

Mieczysława Mierzejewska

5.        

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17
im. Marii  Konopnickiej
ul. 1 Maja 105,58-305 Wałbrzych

27/2007

Iwona Kurowska

6.        

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
im.Olimpijczyków Polskich
58-316 Wałbrzych, ul. Grodzka 71

2/2008

Marzena Piątkowska
Helena Kwiatkowska – Wiak
Joanna Jarosz

7.        

Gminny Zespół Szkół Nr 2
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22
58-312 Wałbrzych, ul. 11 Listopada 75

6/2008

Beata Brelik

8.        

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23

58-301 Wałbrzych, ul. A. Struga 3

12/2007

 

Joanna Pośnik

9.        

Publiczna Szkoła Podstawowaz Oddziałami Integracyjnymi nr 26

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Palisadowa 48, 58-316 Wałbrzych

29/2006

Marzena Hrycek

 

Joanna Madejczyk

10.     

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28

Al. Wyzwolenia 43, 58-300 Wałbrzych

23/2006

Mirosława Ludwiczuk

11.     

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30

ul. Chałubińskiego 13, 58-302 Wałbrzych

21/2006

Maria Kiedrowska

12.     

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37

23/2006

35/2006

Karolina Dębowska

13.     

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

ul. Królewiecka 7, 58-300 Wałbrzych

48/2010

Kois Magdalena

Jankiewicz Przemysław

14.     

Przedszkole Samorządowe Nr 4

ul. Mączna 1a; 58-300 Wałbrzych

46/2010

Teresa Kornas

15.     

Przedszkole Samorządowe Nr 14

ul. Wieniawskiego 58-306 Wałbrzych

11/2008

Monika Ferenc

16.     

Integracyjne Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Specjalnymi Nr 17
ul. Hirszfelda 15 58-309 Wałbrzych

12/2008

Agnieszka Kochańska

 Agnieszka Karpińska

17.     

Publiczne Gimnazjum nr 1
im.Noblistów Polskich
ul. Limanowskiego 12, 58-300 Wałbrzych

17/2006

Iwona Sałamaj

18.     

Gminny Zespół Szkół Nr 2
Publiczne Gimnazjum Nr 2
58-312 Wałbrzych, ul. 11 Listopada 75

3/2006

Dorota Skorupa

19.     

Publiczne Gimnazjum nr 3

ul. P. Skargi, 58-300 Wałbrzych

7/2005

Edyta Radomska

20.     

Publiczne Gimnazjum nr 4

ul. 1 Maja 149, 58-305 Wałbrzych

4/2006

Beata Wasiek

Beata Bartusik

21.     

Publiczne Gimnazjum nr 6

ul. Główna 2, 58-309 Wałbrzych

5/2005

Renata Bartolik

22.     

Publiczne Gimnazjum nr 7

ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych

5/2006

Małgorzata Smęda

Iwona Wal

23.     

Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 9
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Palisadowa 48, 58-316 Wałbrzych

8/2005

Iwona Wawrzyniak

Elżbieta Hus

24.     

Zespół Szkół nr 1

ul. Paderewskiego 17, 58-300 Wałbrzych

4/2005

Małgorzata Simm

25.     

Zespół Szkół nr 2

Al. Wyzwolenia 34, 58-300 Wałbrzych

3/2005

Krystyna Obst

Aleksandra Krawczyk

26.     

III Liceum Ogólnokształcące
im M. Kopernika,
ul. dra Jordana 4, 58-305 Wałbrzych

30/2006

Dorota Lpińska

Katarzyna Marcinkowska

27.     

Zespół Szkół nr 5
im. M.T. Hubera
ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych

18/2006

Paulina Kryńska

28.     

Zespół Szkół nr 7

ul. Kłodzka 29, 58-308 Wałbrzych

2/2005

Katarzyna Kubiak

29.     

Zespół Szkół Politechnicznych "ENERGETYK"

al. Eyzwolenia 5, 58-300 Wałbrzych

1/2005

Krystyna Światek-Skubisz

Janusz Rodziszko

30.     

Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych

ul. Przywodna 1, 58-302 Wałbrzych

14/2009

Małgorzata Guzikowska

31.     

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych

Pl. Bohaterów Pracy 1, 58-300 Wałbrzych

49/2010

Olga Tatuśko

32.     

Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach

58-312 Stare Bogaczowice, ul. Główna 172a

3/2008

Jolanta Romaniszyn


 DOKUMENTY REJESTRACYJNE / AKTUALIZACYJNE:

  1. Regulamin Klubów Ośmiu
  2. Aktualizacja Klubów Ośmiu
  3. Lista członków Klubów Ośmiu
  4. Deklaracja Wolontariusza
  5. Zgłoszenie Klubów Ośmiu
  6. Deklaracja współpracy
  7. Logotypy
  8. Plan pracy