kontrast

zmień rozmiar:

Gimnastyka korekcyjna

Międzyszkolne Ogniska Ćwiczeń Skolioz
 
Działalność Międzyszkolnych Ognisk Ćwiczeń Skolioz dla dzieci i młodzieży ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych, koordynuje Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica,  przy ul. Dunikowskiego 39.
Bezpłatne zajęcia odbywają się w roku szkolnym 2017/2018 w siedmiu Ogniskach na terenie miasta Wałbrzycha. Prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli – rehabilitantów, w grupach korekcyjnych według stopnia i rodzaju wady dziecka, z zastosowaniem nowych metod usprawniania dzieci i młodzieży z wadami postawy, z wykorzystaniem elementów gier i zabaw ruchowych. Systematyczny udział uczniów w ćwiczeniach ma na celu wyeliminowanie schorzeń układu ruchu. .
 
 W celu przyjęcia dziecka do odpowiedniego ogniska ćwiczeń, zainteresowani rodzice ucznia, po uzyskaniu skierowania na zajęcia rehabilitacyjne (korekcyjne), od lekarza pediatry lub lekarza ortopedy, powinni się zgłosić z dzieckiem w Poradni Rehabilitacyjnej, pok. 22, w Specjalistycznym Szpitalu im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu do Pani Grażyny Nowakowskiej, w dniach: środa, czwartek w godz. 13.15-15.30.
HARMONOGRAM PRACY MIĘDZYSZKOLNYCH OGNISK ĆWICZEŃ SKOLIOZ