kontrast

zmień rozmiar:

Droga zawodowa ucznia

Celem ułatwienia uczniowi wyboru szkoły, poniżej zamieszczamy informator dla gimnazjalistów, opisujący poszczególne placówki oraz zawierający informacje o dniach otwartych.

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW